Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijst Onderwijsvannu.nl ten aanzien van de website www.onderwijsvannu.nl u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Onderwijsvannu.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Onderwijsvannu.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door Onderwijsvannu.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Onderwijsvannu.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel Onderwijsvannu.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Onderwijsvannu.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Onderwijsvannu.nl, welke geen eigendom zijn van Onderwijsvannu.nl, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Onderwijsvannu.nl. Hoewel Onderwijsvannu.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Onderwijsvannu.nl worden onderhouden wordt afgewezen. Onderwijsvannu.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.