Zorgleerlingen

Zorg voor leerlingen met een stoornis: optuigen of afschminken?, Klaas Jan Terpstra
In de geestelijke gezondheidszorg is, met het verschijnen van de DSM-IV, de stap gemaakt om stoornissen zoals ADHD, autisme etc. op een goed manier te classificeren. Het onlangs verschenen DSM-IV laat een enorme toename zien van het aantal geclassificeerde stoornissen.
Elke zorgcoördinator zal de opluchting van ouders herkennen als hun kind gediagnosticeerd is: ‘Eindelijk snappen we wat er aan de hand is!.’ Tegelijkertijd brengt dit ook een gevaar met zich mee. Wat betekenti dit voor het zelfbeeld en het gedrag van een kind als het gaat denken: ‘Ik ben iemand met een defect’ of ‘Ik ben nu eenmaal ADHD-er’?
Dag van de zorgcoördinator, 27 november 2014
Download de pdf

Zorgcoördinator – bewegen tussen je plek krijgen en je plek innemen, Klaas Jan Terpstra
Als zorgcoördinator ben jij binnen jouw school de spil in de organisatie van de zorg en de realisatie van passend onderwijs.
Dat levert een dynamisch veld op. Enerzijds speelt de manier waarop jij jouw plek als zorgcoördinator hebt gekregen een belangrijke rol. Anderzijds de manier waarop jij die plek inneemt.
De wijze waarop jij in dit veld beweegt is bepalend voor jouw welslagen als zorgcoördinator.
Dag van de zorgcoördinator, 27 november 2014
Download de pdf

Bij wie hoor ik?, Thitia Kremer
Een adoptief kind draagt zijn hele leven zijn levensstart mee als extra bagage. Er zijn voortdurend situaties waarin je je afvraagt: hoort dit bij zijn geschiedenis of is het een ontwikkelingsfase die past bij zijn leeftijd?
Bij de les, september 2012
Download de pdf

Tweede kans om een eerste indruk te maken, Sanne van Drenth
Wanneer destructief gedrag van een leerling ten koste gaat van andere leerlingen, kan dat een reden zijn om Rebound in te schakelen.
Bij de les, februari 2012
Download de pdf

Leerling-coach tussen mentor en hulpverlener, Rolien Dijksterhuis
Gewoonlijk is de mentor het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s. Maar worden situaties te ingewikkeld, dan is doorverwijzen naar een leerling-coach een passende actie.
Van 12 tot 18, mei 2011
Rolien Dijksterhuis heeft de opleiding Synergetisch Leerlingbegeleider, Trainer-coach bij Osmo Consult gevolgd.
Download de pdf

De koning van lijn 25, over provocatieve leerlingbegeleiding, Jan Ruigrok
Provocatieve technieken en interventies kun je toepassen bij leerlingen, ouders en collega’s. Je kunt ze gebruiken in alledaagse situaties, maar ook in trainingen of bij individuele begeleiding.
www.rigardus.nl, maart 2011
Download de pdf

Draken, vogels en wisselwachters, over contextuele begeleiding, Jan Ruigrok
Deze tekst beoogt de grote lijn van het werk van Ivan Nagy in vier stappen uiteen te zetten.
www.rigardus.nl, maart 2011
Download de pdf

“Als het goed gaat, dan gaat de rebound helemaal failliet”, interview met Jan Ruigrok
De school als dorp, in dit interview vertelt Jan Ruigrok beeldend over herstelgericht werken.
maart 2011
Download de pdf

Vroegsignalering en basiszorg, Maria Bos-de Vos
Tijdige signalering van problemen is van groot belang voor een goede ontwikkeling van leerlingen en hun leerprestaties.
Van 12 tot 18, januari 2011
Download de pdf

Zorgleerlingen – Kennislinks

www.voorkom.nl – organisatie die met behulp van ervaringsdeskundigen gericht is op het voorkomen van verslavingen
www.opvoedadvies.nl – steunpunt voor iedereen die vragen heeft over opvoeding en problemen bij pubers
www.jmouders.nl – informatieve site voor elk gezin (opvoeding, school, gezondheid en vrije tijd)
www.jeugdengezin.nl – site van de Rijksoverheid met tips en informatie rond wet- en regelgeving
www.balansdigitaal.nl – landelijke oudervereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen; bevat informatie over ADHD, ADD, Asperger, Dyslexie, Dyscalculie, DCD, MCDD, NLD, ODD-CD, PDD-NOS
www.pubertopcoach.nl – onafhankelijke topcoaches die (ook binnen de eigen leefomgeving) helpen bij de begeleiding, coaching en ondersteuning van jongeren, ouders en gezinnen
www.leefstijl.nl – lesmateriaal en trainingen over sociaal-emotionele vaardigheden
www.leerlingbegeleiding.nl – site van de NVS – NVL (Nederlandse vereniging van leerlingbegeleiding)
www.schoolenveiligheid.nl – site van het APS over schoolveiligheid, agressie, geweld en pesten
www.sociaalvaardig.nl – biedt cursussen voor sociaal onhandige leerlingen en cursussen voor docenten