Breinkennis

Breinkennis – Kennislinks

www.jellejolles.nl – site gericht op de praktische toepassing van hersenonderzoek ten behoeve van onderwijs en opvoeding
www.hersenenenleren.nl – site van Jelle Jolles waarop wordt aangegeven hoe kennis over het brein kan worden toegepast in onderwijs www.hersenstichting.nl – informatie over aandoeningen van de hersenen